Zuyd Hogeschool

Hogeschool Zuyd

Al op 24 Januari 2020 werd ik, als bewoner van de Kollenberg, benaderd om mee te doen met een cessie, gehouden door studenten van Hogeschool Zuid in de Ligne. Die cessie ging specifiek over de sociale gebeurtenissen op onze Kollenberg. Als U wilt kunt U daar meer over lezen in de (inmiddels gesloten) rubriek “informatie”, en wel op 24-01-2020.

Nu werd ik opnieuw benaderd door 3 studenten, welke de opdracht hebben om een beeld te schetsen van de geografische, de historische en economische kanten van onze Kollenberg. Een opdracht die ze dan ook nog dienen te verwerken in een video-registratie. Ik heb een paar uur met ze gepraat en hopelijk genoeg stof gegeven om een raamwerk voor hun opdracht te bouwen. Verder mag en kan ik er natuurlijk niets over vertellen maar ik hoop dat ze me op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Met hun toestemming zal ik ook U op de hoogte houden.

Leo

        Vorige