Zuyd Hogeschool 3

Hogeschool Zuyd (vervolg 02)

Als vervolg op de notities van 24 Januari 2020, 06 November 2021 en 15 November 2021 mag ik U het intervieuw laten zien, welke studenten van Zuyd Hogeschool, van mij hebben opgenomen. Ook mag ik de video van het complete project “Kollenberg” hier vertonen. Deze video wijkt enigermate af van het origineel omdat de studenten een paar foto’s hebben gebruikt zonder de eigenaar om toestemming te vragen. Dat is ook geen probleem bij een vertoning in besloten kring, zoals bedoeld door de Hogeschool, maar wel een probleem voor mijn vertoning. Zodoende heb ik, in overleg met de studenten, deze foto’s vervangen door zelf gemaakte foto’s.
Leo
 

Het intervieuw

 

Het Project Kollenberg

        Vorige