Wijkplatform


Wijkplatform KLP

KvK gegevens: Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek, Park Inschnr 14115936 Adres vooralsnog onbekend

Het bestuur van het Wijkplatform is als volgt samengesteld:

– Voorzitter   Yolanda Hogenboom    tel. 06-11014094
– Secretaris    Rik Vogels
– Penningmeester    Jean Baggen  tel. 06-18317441

E-Mail adres van het Wijkplatform: platformklp@gmail.com

Vergader-adres is het Wijk Ontmoetings Centrum achter het kloostercomplex aan de Leyenbroekerweg.

De datum van de eerstvolgende vergadering is onbekend (uitsluitend digitaal ?)

        Vorige