nieuwsupdates

Wijk Secretaris weg

Secretaris Wijkplatform stapt op

Op 7 januari 2020 j.l, tijdens een soort “crisis-vergadering” in de Ligne,is secretaris Leo Vossen on ca. 15.00 uur onmiddellijk uit de vergaderingopgestapt.De voorzitter, Yolanda Hogenboom, heeft dit ontslag onmiddellijk aanvaard. Volgens afspraak zullen er geen mededelingen gedaan worden over de reden. Zodoende het onderstaande stukje in de notulen van 13 Januari 2020 j.l.

==========================================================================

Vertrek secretaris

De secretaris, Leo Vossen, is opgestapt.

De voorzitter meldt u het volgende

Tijdens een ingelaste bestuursvergadering op 7 Januari 2020 is de secretaris
om ca 15.00 uur opgestapt, waarbij de voorzitter dit ontslag onmiddellijk
geaccepteerd heeft. Er werden nog enkele afspraken gemaakt waaronder het niet
geven van enige toelichting op de reden van het opstappen. Verder zal Leo
Vossen de wateroverlast-petitie afronden en het beheer van de website
(www.wijkplatformklp.nl) blijven behartigen.

Vooralsnog blijft het huidige e-mail adres van het secretaraat gehandhaafd.