Schade Rosakapel

Hek Rosakapel beschadigd

21 Juni 2021. *** zie ook onderaan het verschijnen van de laatste WhatsApp ! (red. 21-06-2021 15.30)

Op 20 Juni 2021 werd, via een WhatsApp van een lid van het St Rosa Comite, melding gemaakt van een beschadiging aan het hekwerk van de St Rosakapel. (zie ook Informatie)
Vandaag, 21 Juni 2021, komt er een vervolg met een tweede WhatsApp, waarin melding wordt gemaakt van de camerabeelden en de dader.

Citaat A in deze WhatsApp: “na terugkijken van de camerabeelden hebben wij geconstateerd dat de vernieling heeft plaatsgevonden op Zaterdag jl omstreeks 17.00 uur.” Citaat B in deze WhatsApp: “De veroorzaker is duidelijk in beeld . Als diegene zich vandaag niet meld bij het secretariaat van het St Rosa Comite of via prive app aan mij dan gaan wij over tot aangifte bij de Politie.”.

Gezien de inhoud en de foto’s van de eerste App heb ik eigenlijk geen enkele reden gezien om deze melding rond te sturen. Iedere bewoner van de Kollenberg weet dat er een, zeer duidelijk herkenbare, camera hoog voor de St Rosakapel staat. Waarom niet eerst die beelden bekijken en dan eventueel hulp vragen? De aangever zegt zelf dat het wel eens gebeurd zou kunnen zijn zonder dat de bestuurder iets heeft gemerkt. Een stel zware bouten in een baksteen-voeg (zie foto’s) is een uiterst zwakke verankering. Daarbij kan ieder (iets zwaarder) voertuig bij het keren de bovenzijde van het hekwerk geraakt hebben. Dan heb je een soort hefboom die beneden alles uit de muur trekt. Voeg daaraan toe dat daar niet alleen landbouwmachines komen maar ook allerlei grotere voertuigen van de gemeente, de maatschappijen die de antennes onderhouden, leveranciers die verkeerd afgeslagen zijn enz.

Dan het vervelendere deel van deze WhatsApp. Alom wordt geklaagd dat mensen steeds vaker eigen rechter willen spelen. Ook hier wordt zoiets op de planken gebracht. Allereerst natuurlijk door getuigen te zoeken en namen te noemen terwijl de camerabeelden nog niet eens zijn bekeken. Als de politie nou eens gewoon eerst was ingeschakeld, zouden die er ongetwijfeld op gewezen hebben dat eerst de camerabeelden bekeken moesten worden. Zouden die beelden niets opgeleverd hebben dan zou automatisch aangifte zijn gedaan en zo hoort het ook.
Nee dus: het Rosa Comite schakelt geen politie in maar gaat over tot het bedreigen van de dader. Als jij niet komt….dan….

Beste Comittanten: er zijn toch maar twee mogelijkheden? De dader is willens en wetens gevlucht OF de dader was zich van geen kwaad bewust. Zijn jullie nou de instantie die gaat beoordelen of deze dader te goeder trouw is?

Niet doen……zeker niet doen…..

Nog even 3 foto’s:
1. Het oog van het linker (kant Eeckerweg) hek naar boven is de schade-veroorzaker. Het is naar de achterzijde richting Eeckerweg geduwd. Dat kan onmogelijk door personen gedaan zijn maar
alleen met een voertuig. Er zitten plekken met blauwe en blauw-grijze lak op het oor.

2. De stand van het verbogen oor na het wegduwen e.e.a. t.o.v. het hekwerk naar boven.

3. door het naar achter buigen van het oor werd het, hieraan verbonden, verticale, iets cirkelvormige, front-hekwerk, met de bovenzijde “recht” getrokken, waardoor de spanning op de grond-
bevestigingen te groot werd en de pluggen in de gemetselde ondermuur het begaven.

Er verscheen op 21-06-2021 15.30 uur weer een WhatsApp met de mededeling dat de dader zich heeft gemeld en mee zal werken met het vergoeden van de schade. (red. 21-06-21 15.30)

        Vorige