Schade hek Rosakapel

Hek Rosakapel beschadigd

20 Juni 2021.

Een WhatsApp bericht op 20 Juni 2021 van een lid van het St. Rosacommite, over een beschadiging aan het hekwerk van de St. Rosakapel.
Dit werd tevens toegelicht met enkele foto’s die er op wijzen dat dit veroorzaakt moet zijn door het hek, op een bepaalde plaats, op te duwen, hetgeen alleen mogelijk is met zwaar materieel.
Terecht zegt de plaatser van de WhatsApp: (citaat) “Wellicht een groot landbouwvoertuig die het mogelijkerwijs niet eens heeft gemerkt”.
Verder wordt vermeld: (citaat) “Wij gaan ook de camerabeelden bekijken.”.

Door het verschijnen van een vervolg-WhatsApp op de dag erna, wil ik graag enkele kanttekeningen plaatsen. (regel toegevoegd 21-06-2021 red.)
Er is weer een WhatsApp verschenen (ca 15.30u) dat de dader zich heeft gemeld en dat hij zal meewerken met de schade vergoeden (regel toegevoegd 21-06-2021)

Zie hiervoor Leo’s Blog,
ook voor de uitleg van de onderstaande foto’s.


eigen foto’s 21-12-21

        Terug