Monument Duustergats

Monument piloot Donald Emerson

In het LD van 25 Mei 2021 j.l. staat een artikel over een oorlogsmonument voor Donald Emerson, een amerikaanse piloot, die om het leven kwam op 25 December 1944. Zijn jachtvliegtuig stortte neer naast de Duustergats op de Kollenberg in de gemeente Sittard-Geleen.
                                                   Foto van 26 Mei 2021

Graag wil ik hier kanttekeningen bij plaatsen:

1. Google eens op “donald emerson”, en dan specifiek op:
– https://www.dekollenberg.nl/emerson-monument/
– Captain Donald R Emerson Memorial – Sittard – Traces of war ….
– Sittard, ‘Donald Emerson Monument’ Nationaal Comité 4 en 5 mei …

2. In bovenstaande internet-rubrieken kunt U het volgende lezen:
– het monument is, in 2004, opgericht door de Stichting Behoud Kollenberg en onthuld    door W. Krekels
– het monument is opgenomen in de monumentenlijst van het Nationaal Comité 4 en   5 mei
– het monument is gedopteerd door 2020-2021 Kindcentrum Sittard
– het monument wordt, met beeldmateriaal, genoemd in de lijst van omgekomen   amerikaanse piloten, welke gevochten hebben voor onze vryheid, waardoor het   monument wereldwijd bekend is

3. het monument verkeert in zeer slechte staat van onderhoud:
– de Algemene Vereniging van Oud Marinepersoneel heeft altijd voor het onderhoud   gezorgd. Er zijn nog maar enkele leden over: ze zijn te oud om nog werkzaamheden   te kunnen verrichten.

Gezien het bovenstaande doe ik een oproep aan eenieder die zich betrokken voelt bij het vervallen van dit kleine monument. Wij mogen niet toestaan dat de herinnering aan deze piloot zo maar terzijde gezet kan worden. Het gaat om fatsoen en dankbaarheid, ook tegenover de nabestaanden, zoals U op internet kunt lezen. Wellicht zouden we medewerking en steun moeten kunnen vragen in
de onderstaande volgorde:
– Stichting Behoud Kollenberg
– Wijkplatform Kollenberg, Lenbroek en Park
– 2020-2021 Kindcentrum Sittard
– Nationaal Comité 4 en 5 mei
– Gemeente Sittard-Geleen
– elk soort partikulier initiatief.

Hier nog enkele foto’s als herinnering