Mail van het Wijkplatform

Mail van het Wijkplatform

Vandaag ontving ik een mail van het Wijkplatform KLP, waarin ik wordt uitgenodigd voor een Microsoft Teams Vergadering op 8 Maart a.s. om 19.30 uur.

De agenda was bijgesloten, maar omdat er, volgens het Wijkplatform, auteursrechten gelden voor hun correspondentie, zal ik geenm copie van de mail publiceren maar enkele punten noemen die in bedoelde vergadering aan de orde zullen komen.
Natuurlijk de gebruikelijke zaken zoals de vorige notulen, het Buurtpreventieteam, parkeerproblemen en verkeersmaatregelen. Verder de bomenkap bij het Gemmaklooster, de wateroverlast en de planning om de lichtmasten te vervangen. Gemeentelijk wijkcoördinator Jeu Lochs zal het woord voeren evenals stadsdeelmanager John Vernaus. Ook wethouder Andries Houtakkers zal virtueel aanwezig zijn. Tevens zal het nieuwe Logo en de nieuwe website van het wijkplatform geintroduceerd worden. Tenslotte zal nog ter sprake komen de mountainbike route door het strikswaegske,
de Houtstook, zwerfafval, zelfwerkzaamheid en de toekomstvisie van de gemeente.

Veel onderwerpen voor zo’n korte tijd maar anders is het gewoon niet. Wat ik wel vreemd vind is dat je je moet melden als je de agenda en/of de notulen van deze bijeenkomsten zou willen ontvangen. Voor de notulen heb ik nog enig begrip, vooral als je er zelf bij geweest bent, maar de agenda? Dat is toch tevens de drijfveer om er bij te zijn als er een onderwerp ter sprake komt wat je interesseert? Ik vrees dat niet veel mensen zich zullen aanmelden om deze zaken te ontvangen en dat lijkt me funest voor het bezoekers-bestand.

Tenslotte: via de mail van het wijkplatform is het makkelijk om aan de vergadering deel te nemen. Je drukt op de link en kunt kiezen hoe je het hebben wil. Er zit echter een flinke MAAR in deze aanpak. Als je geen mail krijgt weet je wellicht dat er een bijeenkomst zou kunnen zijn (2e maandag van de oneven maand), maar een link naar de team-software staat niet tot je beschikking. Kollenberg, Leijenbroek en Park samen hebben ca 1900 adressen waarin ca 3400 mensen leven. Het aandeel adressen wat de voornoemde mail krijgt ?

Blijf gezond allemaal.

de beheerder
Leo Vossen

        Vorige