Gemma Bomenkap 08-05-20

Bomenkap Beukenboomweg


Hieronder een mail, welke door de voorzitter van het WijkplatformKLP op 08 Mei 2020 aan alle bekende mailadressen heeft verzonden. (Scroll ook naar beneden)


Aangevraagde omgevingsvergunning Leyenbroekerweg 52 – wij vragen uw mening

Beste medewijkbewoners,

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van bomen – Leyenbroekerweg 52 (zie bijlage).

Een van de omwonenden heeft de betreffende stukken van de gemeente ter inzage gekregen en heeft ons per mail gemeld dat dit de kap van 16 bomen aan de rechterkant van de de ingang van het complex aan de Beukeboomweg betreft en dat er geen nieuwe bomen geplant gaan worden.

Wij hebben van meerdere kanten de vraag naar ons standpunt gekregen. Onder normale omstandigheden zou dit item op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Wijkplatform KLP geplaatst zijn. Na bespreking in de vergadering zou een door de vergadering gedragen standpunt duidelijk zijn. Omdat de vergadering van 11 mei 2020 geannuleerd is maar wij toch, ook zonder vergadering, de ogen en oren van de wijk willen zijn, vragen wij middels deze weg naar uw mening.

Indien u uw mening met betrekking tot deze aangevraagde omgevingsvergunning met ons wilt delen, verzoeken wij u ons per kerende e-mail (uiterlijk maandag 11 mei 2020) met vermelding van uw naam, te laten weten of u VOOR of TEGEN verlening van deze vergunning stemt. Afhankelijk van het aantal, uiterlijk op maandag 11 mei 2020 24:00 uur, ontvangen voor- en tegenstemmen zal het standpunt van het Wijkplatform bepaald worden. Hierbij is de meerderheid van het aantal uitgebrachte voor- of tegenstemmen bepalend. Dit standpunt zullen wij middels een brief aan de gemeente kenbaar maken.

Wellicht ten overvloede melden wij dat uw mening louter en alleen gebruikt zal worden om het standpunt van het Wijkplatform KLP te bepalen en niet met wie dan ook gedeeld zal worden. Onze brief naar de gemeente zal alleen aangeven of we voor of tegen verlening van de aangevraagde omgevingsvergunning zijn.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Yolanda Hogenboom
voorzitter Wijkplatform KLP

Bijlage: aangevraagde omgevingsvergunning
leyenbroekerweg 52[1808] kapvergunning


Hieronder een tweede mail, welke door de voorzitter van het WijkplatformKLP op 09 Mei 2020 aan alle bekende mailadressen heeft verzonden. (Scroll ook naar beneden)

Beste medewijkbewoner, goedemorgen,

Na een heerlijke dag wandelen, trof ik gisteren bij thuiskomst een ruime 20 reacties op ons e-mail bericht van ‘s ochtends. Fijn, een goed begin.

In een aantal reacties werd gemeld dat men de ontvangen informatie ietwat summier vond en dat men bij de besluitvorming tot VOOR of TEGEN verlening van de omgevingsvergunning toch minimaal de reden waarom men wil kappen wil laten meewegen. Terechte opmerkingen, excuus.

In de bijlage vindt u:
– de kadastrale tekening
– foto’s van de huidige situatie
– een tekening van de huidige situatie, inclusief informatie over type en omvang van de te kappen bomen
– een tekening van de nieuwe situatie waarin een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en een andere
tuinaanleg opgenomen is.

Tevens willen we duidelijk aangeven dat wij als Wijkplatform zelf geen bezwaarschrift zullen gaan indienen, er is wel een dergelijk bewonersinitiatief. Onze brief naar de gemeente zal alleen aangeven of we voor of tegen verlening van de aangevraagde omgevingsvergunning zijn.

Hopend u met deze aanvullende informatie beter in staat te stellen uw mening op te maken, wensen wij u een fijn weekend!

Vriendelijke groet,
namens het bestuur
Yolanda Hogenboom
voorzitter Wijkplatform KLP

Bijlagen: tekeningen en foto’s
Ontwerp Architekt en Vereniging van Eigenaren

Let op !
Het gaat alleen over het groepje bomen op de foto’s, dus alleen aan de RECHTER zijde van de oprit naar het Gemmacomplex !