Collectes

Mogelijke collectanten in de wijk.


Als iemand wil collecteren voor een goed doel, dan kan dat alleen als de gemeente daar vergunning voor verleent. Daarbij komt dat de gemeente vrij is om te beslissen wanneer en in welk gebied (uiteraard binnen de gemeentegrens) gecollecteerd mag worden. Voor de landelijke goede doelen bestaat het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), welk namens de overheid goedkeuring verleent en tijd en plaats met de instellingen regelt. In principe confirmeert de gemeente zich hieraan en hoeft dan daarvoor geen aparte vergunning te verstrekken.Voor sponsoraktiviteiten (zoals het sponsoren van de carnavalswagen/groep) is geen vergunning nodig.

Onderstaand volgt een lijst van collecterende instellingen/verenigingen welke u aan de deur kunt verwachten op de Kollenberg. Voor zover bekend zijn de datums van de collectes vermeld.

 

De complete lijst:

* Alle CBF goedgekeurde instellingen die hier mogen collecterenin 2021.
* Alle gegevens zijn per 31-12-2020. De boekjaren 2018, 2019 en 2020.
* Totaal in Sittard-Geleen in 2018 opgehaalde gelden Euro 153.022,- (CBF)
   Er is geen opgave te vinden over 2019 en 2020.

Datum(s) . . . . . . . Naam van de collecterende instelling/stichting/vereniging etc.

31-01 t/m 06-02 . . . Hersenstichting Nederland (CBF)
07-03 t/m 13-03 . . . Jantje Beton (CBF)
14-03 t/m 20-03 . . . Amnesty International afd. Nederland (CBF)
18-03 t/m 24-03 . . . Simavi stichting ?
21-03 t/m 27-03 . . . Rheumafonds (CBF)

28-03 t/m 03-04 . . . ZOA stichting (CBF)
05-04 t/m 10-04 . . . Gehandicaptensport Fonds (CBF)
11-04 t/m 17-04 . . . Hartstichting Nederlandse (CBF)
18-04 t/m 24-04 . . . Kinderhulp Stichting Nationaal Fonds (CBF)
16-05 t/m 22-05 . . . Astmafonds resp. Longfonds (CBF)

30-05 t/m 05-06 . . . Prins Bernhard Cultuurfonds (CBF)
06-06 t/m 12-06 . . . Epilepsiefonds Stichting Nationaal (CBF)
10-06 t/m 16-06 . . . ANGO Ned Gehandicapten Organisatie ?
13-06 t/m 19-06 . . . Rode Kruis Nederlandse Vereniging (CBF)
20-06 t/m 26-06 . . . Maag Lever Darm stichting (CBF)

27-06 t/m 03-07 . . . MS fonds Stichting Nationaal (CBF)
05-09 t/m 11-09 . . . KWF Kankerbestreiding Stichting (CBF)
12-09 t/m 18-09 . . . Prinses Beatrix Spierfonds (CBF)
19-09 t/m 25-09 . . . Nierstichting Nederland (CBF)
26-09 t/m 02-10 . . . Fonds Verstandelijk Gehandicapten (CBF)

03-10 t/m 09-10 . . . Dierenbescherming Nederland (CBF)
10-10 t/m 16-10 . . . Brandwonden Stichting Nederlandse (CBF)
31-10 t/m 06-11 . . . Diabetis Fonds Stichting (CBF)
07-11 t/m 13-11 . . . Alzheimer Nederland (CBF)
14-11 t/m 120-11 . . . Stichting voor het Gehandicapte Kind (CBF)

21-11 t/m 27-11 . . . Kerk in aktie (CBF)
28-11 t/m 04-12 . . . Leger des Heils Fondsenwerving (CBF)

Einde Lijst

 

   Vorige