Buurtfeest Kolleberg 2023

Nieuws van de Stichting Buurt Kolleberg

Vandaag werd de flyer bezorgd voor de zaken welke door de stichting Buurt Kolleberg zijn gepland voor 2023. De volgende punten krijgen aandacht: * de bouw van de carnavalswagen; de deelname aan de kinderoptocht; De huis-aan-huis collecte voor voornoemde zaken; de Nieuwjaarsborrel; Mei-opzette en het Buurtfeest.

De Flyer, welke op 26-12-2022 j.l. werd rondgebracht, gelieve U onderstaand aan te treffen.

        Vorige