Auteursrechten

Regels over nieuwsverspreiding

Welnu: het is zo ver. Alle regels omtrent privacy, copyright, auteursrecht, intellectueel eigendom, logorecht, enz. enz. maken het onmogelijk om nog berichten, in de vorm van copieën, op deze website te zetten. Vandaar dat ik een mail van dagblad De Limburger kreeg, waarin me, met directe ingang, het ophalen van artikelen en logo’s verboden wordt. Denk nou niet dat de Limburger de enige is die mij dit verbod oplegt; ook het wijkplatform heeft me laten weten dat ik verkeerd bezig ben met het opnemen van brieven, flyers en verslagen. Zij hebben het auteursrecht. Ook de WhatsApp-Alert-eigenaar heeft me aangesproken, waardoor die publicatie, als copie, ook onmogelijk wordt ondanks verwijdering van alle persoonsgevoelige informatie.

Zodoende heb ik ook de mensen en instanties benaderd waarvan ik links gebruik om hun eigendom te laten zien en en lezen. Gelukkig waren de reacties op mijn aktie overwegend positief en zal er, op dat gebied, weinig veranderen. Zou iemand van U zich nog aangesproken voelen, aarzel dan niet om mij dat te laten weten zodat ik de inhoud kan corrigeren.

Hoe nou verder.
Alle zaken betreffende de Kollenberg zal ik blijven melden als een Blog, ook wel genaamd een Weblog. Zo lang ik dan maar mijn eigen woorden gebruik is dat toegestaan. Ook mag ik citeren wat iemand anders gezegd heeft en tenslotte mag ik mijn eigen mening en commentaar toevoegen. Hebt U zaken die U graag zou willen delen met de bewoners van deze wijk? Mail me en ik zal er in een Blog melding van maken.

Tot vlug,

De Beheerder
Leo Vossen

        Vorige