Woonwijk

De Kollenberg

Sittard-Geleen

Introductie

De Kollenberg is, geografisch gezien, een kleine heuvel aan het einde van een plateau, welk beschouwd mag worden als een uitloper van de Ardennen in Belgie. Deze uitloper heeft een hoge landschappelijke waarde en geniet bescherming van milieugroepen en landschaps-instanties. Helemaal aan het uiteinde van het plateau, waar ook de hellingen liggen, heeft dit stuk hoogland altijd een aparte naam gehad. Die naam was, en is nog steeds, “de Kolleberg”. Deze naam betekent: de berg van de toverheks, omdat “kolle” de volksnaam voor een toverheks is.

Wegens de schoonheid van het gebied werd een deel van de hellingen en het plateau in de 50-er jaren, om moverende redenen door de gemeente als bouwgrond verkocht, waaruit in de loop der jaren het bewoningsgebied van de Kollenberg is ontstaan. Het is slechts ongeveer de helft van de Kollenberg en het ziet er niet naar uit dat dit bebouwd gebied nog groter zal worden wegens de grote landschappelijke waarde en de brede maatschappelijke steun voor het behoud van dit gebied.

Deze Site is ontworpen en gepubliceerd in 2012. Renovatie is uitgevoerd in de zomer van 2020. Alle foto en filmmateriaal, met uitzondering van publicaties in kranten en tijdschriften, zijn exclusief door de ontwerpers op en om de Kollenberg gemaakt. Alle kleine en grote gebeurtenissen worden, als ze voorhanden zijn, dagelijks verwerkt.

Ik hoop dat U plezier zult hebben bij het inzien en lezen van de historie, tot en met vandaag, van de Kollenberg.

Leo Vossen


Copyright© 2022 www.dekollenberg.nl     webmaster@dekollenberg.nl

      
error: Geblokkeeerd.