Site-InfoInfo over deze site en disclaimer.


Deze site heeft geen professionele achtergrond. U zult daarom ook niet gestoord worden door enige
reclame en/of advertenties van wie of wat dan ook. De webmaster zal van deze regel niet afwijken.

De samensteller van deze site heeft getracht de privacy te respecteren van de mensen die in het woongebied
van de Kollenberg verblijven en/of wonen. Zou iemand zich, op welke wijze dan ook, aangetast voelen in zijn
of haar privacy, dan verzoeken wij betroffene op deze bladzijde te reageren met omkleding van redenen, zodat
omgaand recht gedaan kan worden aan een eventueel betroffene.

Alle feitelijke gegevens zijn persoonlijk verzameld door de samensteller, waarbij ook het aanwezige beeldma-
teriaal uitsluitend eigendom is van de samensteller van deze site. Het is van rechtswege niet toegestaan dit
materiaal, op welke wijze dan ook, te gebruiken voor andere doeleinden dan deze site.

Samensteller van deze site is niet aansprakelijk voor de bladzijden over de Buurtvereniging, de Stichting
Behoud de Kollenberg en Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek en Park. De teksten en het beeldmateriaal op
deze bladzijden zijn ook uitsluitend afkomstig, en eigendom van, de drie genoemde stichtingen/verenigingen.
Het voorgaande geld eveneens voor de vermelding van evenementen en data op de bladzijde evenementen.
Ook daar zijn de betrokken organisatoren, stichtingen en verenigingen zelf aansprakelijk.

Elk zinvol commentaar, kritiek, op of aanmerkingen op vermeldingen en gegevens, zijn van harte welkom. U
hoeft deze maar onder aan deze bladzijde in te vullen. Wij zullen altijd adequaat reageren.

Wij danken u voor uw belangstelling en wensen u veel lees en kijk-plezier.


De Webmaster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *