CollectesMogelijke Collectanten op de Kollenberg.Als iemand wil collecteren voor een goed doel, dan kan dat alleen als de gemeente daar vergunning voor verleent.
Daarbij komt dat de gemeente vrij is om te beslissen wanneer en in welk gebied (uiteraard binnen de gemeentegrens,
gecollecteerd mag worden. Voor de landelijke goede doelen bestaat het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), welk
namens de overheid goedkeuring verleent en tijd en plaats met de instellingen regelt. In principe confirmeert de
gemeente zich hieraan en hoeft dan daarvoor geen aparte vergunning te verstrekken.
Voor sponsor-aktiviteiten (zoals het sponsoren van de carnavalswagen/groep) is geen vergunning nodig.

Onderstaand volgt een lijst van collecterende instellingen/verenigingen welke u aan de deur kunt verwachten
op de Kollenberg. Voor zover bekend zijn de datums van de collectes vermeld. . . ( Terug naar agenda: klik HIER )

Complete lijst :
* Alle CBF goedgekeurde instellingen die hier mogen collecteren.
* Alle gegevens zijn opgenomen per 31-12-2011. De datum-volgorde is van boekjaar 2012/2013.
* Totaal in Sittard-Geleen door onderstaande collecanten opgehaalde gelden Euro 220.303,- (gegevens CBF)

Datum(s) . . . . . . . Naam van de collecterende instelling/stichting/vereniging etc.

03-02 t/m 11-02 . . . Hersenstichting Nederland
12-02 t/m 18-02 . . . Amnesty International afd. Nederland
04-03 t/m 10-03 . . . Jantje Beton
11-03 t/m 17-03 . . . Rheumafonds
18-03 t/m 24-03 . . . Simavi stichting

25-03 t/m 31-03 . . . ZOA stichting
01-04 t/m 07-04 . . . Gehandicaptensport Fonds
15-04 t/m 21094 . . . Hartstichting Nederlandse
22-04 t/m 28-04 . . . Kinderhulp Stichting Nationaal Fonds
06-05 t/m 12-05 . . . Astmafonds resp. Longfonds

20-05 t/m 26-05 . . . Prins Bernhard Cultuurfonds
03-06 t/m 09-06 . . . Epilepsiefonds Stichting Nationaal
10-06 t/m 16-06 . . . ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
17-06 t/m 23-06 . . . Maag Lever Darm stichting
24-06 t/m 30-06 . . . Rode Kruis Nederlandse Vereniging

02-09 t/m 08-09 . . . KWF Kankerbestreiding Stichting
09-09 t/m 15-09 . . . Prinses Beatrix Spierfonds
16-09 t/m 23-09 . . . Nierstichting Nederland
23-09 t/m 29-09 . . . Fonds Verstandelijk Gehandicapten
30-09 t/m 06-10 . . . Dierenbescherming Nederlandse Vereniging

07-10 t/m 13-10 . . . Brandwonden Stichting Nederlandse
28-10 t/m 03-11 . . . Diabetis Fonds Stichting
04-11 t/m 10-11 . . . Alzheimer Nederland
11-11 t/m 17-11 . . . NSGK Stichting voor het Gehandicapte Kind
18-11 t/m 24-11 . . . MS fonds Stichting Nationaal

25-11 t/m 01-12 . . . Leger des Heils Fondsenwerving

Einde Lijst