Stads Boerderij


Een Stadsboerderij..
Sittard is van ouds her een agrarische gemeente geweest. Industrie was ver te zoeken.
De eerste mijnen hebben hier verandering in gebracht. Sittard had zelf in principe geen
mijn maar het nabij gelegen Geleen wel, met name de Staatsmijn Maurits.
De hogere beambten en ingenieurs van deze staatsmijn woonden wel vaker in Sittard, waarbij
nog vermeld moet worden dat Sittard een ziekenhuis had, omdat er nonnen als verpleegster
beschikbaar waren uit de verschillende kloosters in de Gemeente.
Ook de artsen van dit ziekenhuis woonden veelal in Sittard.
Door bovenstaande feiten werd veel landbouwgrond toegewezen aan de woningbouw, hetgeen tot
de sluiting heeft geleid van de voorlaatste boerderij op de Kollenberg in het jaar 1981,
zodat vanaf die tijd alleen boerderij Jansen op de Kollenberg is overgebleven.

Klik op de kleine foto voor een groot beeld en klik linksboven op het pijltje terug voor de normale positie.

Stadsboerderij Jansen binnenplaats

Stadsboerderij Jansen voorgevel