Geo Caching
Geo-CachingGeo Caching (spreek uit als “Dzjeo Kesjing” ) is een moderne vorm van schatzoeken, gebaseerd op het Global Positioning
System (afgekort GPS), waarop ook bv de navigatie van onze auto’s werkt.

Die GPS is ooit geinstalleerd in een satelliet van en door het Amerikaanse leger, zodat de amerikanen altijd precies
wisten op welke plaats van de aardbol ze waren. Dit systeem is openbaar geworden en wordt nu bv gebruikt in de
navigatieapparatuur van onze auto’s, maar het is ook beschikbaar voor wandelaars, zeilers etc. mits je de beschikking
hebt over een apparaatje welk de GPS van de satelliet kan ontvangen.

Natuurlijk waren er techneuten die de mogelijkheid zagen om mensen voor het wandelen, fietsen etc, een doel te geven.
Wandelen naar een plaats waar speciaal voor jou iets verstopt is; dat is de hele kunst.

U kunt lid worden van deze club mensen. Het is helemaal gratis en u kunt zich aanmelden op www.geocaching.com.
Via deze site krijgt u de beschikking over alle coordinaten op deze wereld waar “schatten”verborgen zijn.
Met uw GPS kunt u deze schatten zoeken en deelnemen aan het geo-caching.

U kunt zelf natuurlijk ook een schat verbergen; maar dat kan alleen na goedkeuring door de club omdat deze natuurlijk
ook de co-ordinaten van uw schat moeten publiceren. Hoe dat verder werkt leest u op www.geocaching.com.

Tenslotte: GPS is nauwkeurig tot op enkele meters; dus schatten worden verborgen met de nodige inventiviteit, daar moet
u wel op rekenen. Bovendien hebt u geen idee hoe de schat er uit zal zien. Heel erg klein of reusachtig groot?
als u het hebt gevonden moet u dat melden bij de club en inschrijven in het logboek(je) bij de schat.

Aangezien bekend is dat op de Kollenberg een aantal “schatten” verborgen zijn diende ook aandacht gegeven te worden
aan dit fenomeen.

Onderstaand treft u een filmpje aan welk de bedoeling van Geo-caching nogmaals duidelijk maakt.
camD

InstructieFilm GeoCaching; Stem Tielke