Memoriebos SBKMemoriebos.


Dit bos is, in 1999, aangelegd op initiatief van de Stichting Behoud Kollenberg.

Het doel van dit bos is in feite twee-ledig.
1. Mensen de kans geven iets te doen wat min of meer blijvend is, namelijk het planten van een boom. Deze boom
    zal een blijvend aandenken zijn van bv een geboorte of overlijden.
2. Een stuk gebied van de Kollenberg beschermen tegen bebouwingsplannen. Waar immers bomen worden geplant
    onder toezicht en goedkeuring van de gemeente, zal niet snel meer gebouwd worden.

In de loop der jaren zijn hier ongeveer 320 bomen geplant, zodat het beschikbare stuk grond geen nieuwe aanplant
meer toe laat, te meer omdat dit perceel de enige toegang vormt tot de helling waar de krombroodjes worden
uitgeworpen.

Hieronder een aantal foto’s en een kleine film om u de sfeer een beetje te laten aanvoelen.

Klik op de kleine foto voor een groot beeld en klik linksboven op het pijltje terug voor de normale positie.

Aanduiding in de Duustergats

Doorzicht platgereden stuk

Doorzicht onder de lagere bomen

Overzicht richting Krombrood-helling

Voorbeeld van gedenk-versiering

Alleen de planter(ster) weet waarom….

Hieronder het filmpje over het Memoriebos.
camD
Opnamen Leo 2012

(klikken op het pijltje links-boven = terug naar uw uitgangspunt)
(Klik boven in de groene balk op “home” om terug te keren naar de Start-pagina)

Memoriebos 25032014

MembosLimb11072013